نمایندگی ها

Untitled

نمایندگی ها

نمایندگی ها

آدرس نمایندگی های شرکت ندافون در کابل و ولایات :

کابل : جاده نادر پشتون، اتفاق مارکیت، دکان نمبر ۴۰ و ۴۱ ندافون (عمده فروشی).
نمبر های تماس : ۰۷۸۷۴۷۲۰۶۰ – ۰۷۸۸۵۳۰۸۶۰
————————-
مزار شریف : آریانا مارکیت منزل سوم.
نمبر تماس : ۰۷۹۶۶۰۶۰۶۶
————————-
جلال آباد : چهار راهی درمسال، فیصل کاکر پلازا، منزل دوم، دکان نمبر ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴٫
نمبر تماس : ۰۷۰۶۶۹۳۴۴۹
————————-
بغلان : شهر پلخمری حدران مارکیت. دوکان حاجی رحمت الله.
نمبر تماس : ۰۷۰۰۰۰۱۲۰۹
————————-
هلمند : شهر لشکرگاه، حاجی غلام نبی مارکیت، فیروز موبایل شرکت.
نمبر تماس : ۰۷۹۹۸۰۸۰۶۲
————————-
قندوز : مومن مارکیت سرای صرافی، منزل دو دوکان ۱۲۹ نوی شارجه.
نمبر تماس : ۰۷۹۹۱۴۰۲۲۱
————————-
قندهار : الجدید موبایل مارکیت، چینا موبایل.
نمبر تماس : ۰۷۰۰۳۵۸۶۱۶
————————-
تخار : چوک تخار، دکان عبدالخالق.
نمبر تماس : ۰۷۸۹۳۶۰۰۷۷
————————-
جاغوری : ولسوالی جاغوری، بازار سنگ ماشه، روبروی قومندانی.
نمبر های تماس : ۰۷۹۷۱۹۴۷۱۹ – ۰۷۹۴۸۷۰۳۰۷
————————-
غزنی : جاده بزازی، سفری مارکیت، منزل تحتانی، دکان نمبر ۹ و ۱۰٫
نمبر تماس : ۰۷۲۸۹۱۰۸۵۸
————————-
خوست : شهر خوست، مارکیت حمام، منزل اول، دکان نمبر ۸۱، مبایل فروشی انجنیر فاروق منگل.
نمبر تماس : ۹۳۷۷۷۷۶۷۶۴۴+ – ۹۳۷۰۷۷۰۷۷۰۸+

————————-

هرات : شهر هرات چوک گل ها، جاده شمالی مسجد جامع، مارکت صالحی، نمایندگی رسمی ندافون

نمبر های تماس : ۰۷۷۷۴۲۰۴۳۵ – ۰۷۰۰۴۲۰۴۳۵ – ۰۷۸۶۴۸۱۵۱۰