شرکت ندافون

آدرس : کابل، کوته سنگی، هوتل آریانا کابل، منزل سوم، شرکت تجارتی ندانور لمیتد

ایمیل : Info@nedaphone.com

شماره های تماس

۰۷۹۳۱۱۱۶۱۷

تماس با ما