وارانتی

وارانتی

شرکت ندافون تمامی محصولات الیکترونیکی خود را که از مراکز فروش ندافون خریداری و ثبت دفاتر شده باشند را وارانتی نموده و از تاریخ فروش محصول الی ۱۲ ماه پس از فروش قابل اعتبار است در صورت وقوع شرایط ذیل اعتبار وارنتی کارت نقض خواهد شد.

در صورت ترمیم و باز نمودن محصول بدون اطلاع به مرکز فروشات ندافون، این وارانتی قابل اعتبار نیست.

در صورت تعمیر مارک و لیبل ندافون، این وارنتی فاقد اعتبار می گردد.

مسئولیت حفظ و مراقبت محصول به عهده مشتری بوده و در صورت شکستن و یا ضربه خوردن، ندافون هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

در صورت شکستن صفحه لمسی و یا نمایشی محصول، پول ترمیم آن از مشتری اخذ می گردد.